Zoledronic acid Mylan

Zoledronic acid Mylan. Bisfosfonater, Medel för behandling av skelettsjukdomar.

Kommentarer och information om Zoledronic acid Mylan.

Tillståndsinnehavare: Ebb Medical AB
ATC-kod: M05BA08
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: