Ziara

Kommentarer och information om Ziara.

Tillståndsinnehavare: Nycomed AB
ATC-kod: G02
Status: Avregistrerad 2008-11-01
Godkannandedatum: 2005-12-09
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad