Zelys

Zelys. Hjärtstimulerande medel exkl hjärtglykosider, .

Kommentarer och information om Zelys.

Tillståndsinnehavare: Ceva Santé Animale
ATC-kod: QC01CE90
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: