Zalasta

Kommentarer och information om Zalasta.

Tillståndsinnehavare: Krka d.d., Novo mesto
ATC-kod: N05AH03
Aktiv substans: olanzapine
Typ av medicin: Nervsystemet
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2007-09-27
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad