XENTO VET., VACCIN MOT CL PERFRINGENS INFEKTIONER

Xento vet. gick tidigare under namnet XENTO VET., VACCIN MOT CL PERFRINGENS INFEKTIONER men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 1997-04-07. Tillståndsinnehavare var företaget Intervet International BV. Svin, .

Kommentarer och information om XENTO VET., VACCIN MOT CL PERFRINGENS INFEKTIONER.

Tillståndsinnehavare: Intervet International BV
ATC-kod: QI09AB12
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: