Vistide

Kommentarer och information om Vistide.

ATC-kod: J05AB12
Aktiv substans: cidofovir
Typ av medicin: Infektionssjukdomar
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1997-04-23
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad