Vimal

Kommentarer och information om Vimal.

Tillståndsinnehavare: Medis ehf.
ATC-kod: N03AX09
Aktiv substans: lamotrigine
Typ av medicin: Nervsystemet
Status: Avregistrerad 2008-10-31
Godkannandedatum: 2004-10-29
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad