Valmilano

Kommentarer och information om Valmilano.

Tillståndsinnehavare: ratiopharm GmbH
ATC-kod: C09CA03
Aktiv substans: valsartan
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2009-11-27
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad