Vabadin

Kommentarer och information om Vabadin.

ATC-kod: C10AA01
Aktiv substans: simvastatin
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2006-11-17
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad