Uralyt-U

Uralyt-U. Medel för upplösning av urinsyrakonkrement, Urologiska medel.

Kommentarer och information om Uralyt-U.

ATC-kod: G04BC
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: