Uniphyllin Continus

Uniphyllin Continus. Xantinderivat, Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar.

Kommentarer och information om Uniphyllin Continus.

ATC-kod: R03DA04
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: