Triolif Honung & Citron

Triolif Honung & Citron. Antiseptika, Medel vid sjukdomar i strupe och svalg.

Kommentarer och information om Triolif Honung & Citron.

Tillståndsinnehavare: Karo Pharma AB
ATC-kod: R02AA20
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: