Tremfya

Tremfya. Interleukinhämmare, Immunsuppressiva medel.

Kommentarer och information om Tremfya.

Tillståndsinnehavare: Janssen-Cilag International NV
ATC-kod: L04AC16
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: