Tramadol Medical Valley

Tramadol Medical Valley. Övriga opioider, Analgetika.

Kommentarer och information om Tramadol Medical Valley.

Tillståndsinnehavare: Medical Valley Invest AB
ATC-kod: N02AX02
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: