Totelle

Kommentarer och information om Totelle.

Tillståndsinnehavare: Pfizer AB
ATC-kod: G03FA16
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2003-01-10
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad