Torasemid Hexal

Kommentarer och information om Torasemid Hexal.

Tillståndsinnehavare: Hexal A/S
ATC-kod: C03CA04
Aktiv substans: torasemide, anhydrous
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Ombud: Sandoz AB
Status: Avregistrerad 2008-06-30
Godkannandedatum: 2004-05-28
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad