Tohexal

Kommentarer och information om Tohexal.

Tillståndsinnehavare: Generics (UK) Ltd
ATC-kod: C03CA04
Aktiv substans: torasemide, anhydrous
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Avregistrerad 2010-04-30
Godkannandedatum: 2003-07-18
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad