Tirosint

Tirosint. Tyreoideahormoner, Tyreoideahormoner och antityreoida substanser.

Kommentarer och information om Tirosint.

ATC-kod: H03AA01
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: