Tiogiva

Tiogiva. Antikolinergika, Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar.

Kommentarer och information om Tiogiva.

ATC-kod: R03BB04
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: