Thermin Honung & Citron

Concerta gick tidigare under namnet Thermin Honung & Citron men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 2013-03-05. Tillståndsinnehavare var företaget Orifarm AB. Centralt verkande sympatometika, Psykoanaleptika.

Kommentarer och information om Thermin Honung & Citron.

Tillståndsinnehavare: Orifarm AB
ATC-kod: N06BA04
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: