Tenofovirdisoproxil Laurus

Tenofovirdisoproxil Laurus. Nukleosider och nukleotider, hämmare av omvänt transkriptas, Virushämmande medel för systemiskt bruk.

Kommentarer och information om Tenofovirdisoproxil Laurus.

ATC-kod: J05AF07
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: