Tenofovir disoproxil Sandoz

Tenofovir disoproxil Sandoz. Nukleosider och nukleotider, hämmare av omvänt transkriptas, Virushämmande medel för systemiskt bruk.

Kommentarer och information om Tenofovir disoproxil Sandoz.

Tillståndsinnehavare: Sandoz A/S
ATC-kod: J05AF07
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: