Tenofovir disoproxil Orion

Tenofovir disoproxil Orion. Nukleosider och nukleotider, hämmare av omvänt transkriptas, Virushämmande medel för systemiskt bruk.

Kommentarer och information om Tenofovir disoproxil Orion.

Tillståndsinnehavare: Orion Pharma AB
ATC-kod: J05AF07
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: