Tenofovir disoproxil Accordpharma

Tenofovir disoproxil Accordpharma. Nukleosider och nukleotider, hämmare av omvänt transkriptas, Virushämmande medel för systemiskt bruk.

Kommentarer och information om Tenofovir disoproxil Accordpharma.

ATC-kod: J05AF07
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: