Strepsils Honung & Citron

Tresuvi gick tidigare under namnet Strepsils Honung & Citron men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 2005-09-21. Tillståndsinnehavare var företaget AOP Orphan Pharmaceuticals AG. Trombocytaggregationshämmande medel, exkl heparin, Antikoagulantia.

Kommentarer och information om Strepsils Honung & Citron.

Tillståndsinnehavare: AOP Orphan Pharmaceuticals AG
ATC-kod: B01AC21
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: