Strepsils Honung & Citron

Strepsils Honung & Citron. Antiseptika, Medel vid sjukdomar i strupe och svalg.

Kommentarer och information om Strepsils Honung & Citron.

ATC-kod: R02AA03
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: