Strepsils Citron & Örter

Tacni gick tidigare under namnet Strepsils Citron & Örter men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 2005-09-21. Tillståndsinnehavare var företaget Teva Sweden AB. Kalcineurinhämmare, Immunsuppressiva medel.

Kommentarer och information om Strepsils Citron & Örter.

Tillståndsinnehavare: Teva Sweden AB
ATC-kod: L04AD02
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: