Strefen Honung & Citron

Strefen Honung & Citron. , Medel vid sjukdomar i strupe och svalg.

Kommentarer och information om Strefen Honung & Citron.

ATC-kod: R02AX01
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: