Sorbangil

Kommentarer och information om Sorbangil.

Tillståndsinnehavare: Recip AB
ATC-kod: C01DA08
Aktiv substans: isosorbide dinitrate
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1988-02-05
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad