SOMAC Control

Kommentarer och information om SOMAC Control.

Tillståndsinnehavare: Nycomed GmbH
ATC-kod: A02BC02
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2009-06-12
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad