Sobelin Granulat

Sobelin Granulat. Linkosamider, Antibakteriella medel för systemiskt bruk.

Kommentarer och information om Sobelin Granulat.

ATC-kod: J01FF01
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: