SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte free

SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte free. Lösningar för parenteral nutrition, Blodsubstitut och infusionsvätskor, m m.

Kommentarer och information om SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte free.

Tillståndsinnehavare: Fresenius Kabi AB
ATC-kod: B05BA10
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: