Simvastatin Alpharma

Kommentarer och information om Simvastatin Alpharma.

Tillståndsinnehavare: Actavis Group PTC ehf.
ATC-kod: C10AA01
Aktiv substans: simvastatin
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Ombud: Actavis AB
Status: Avregistrerad 2007-09-30
Godkannandedatum: 2003-02-21
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad