Sedastop

Kommentarer och information om Sedastop.

Tillståndsinnehavare: Le Vet B.V.
ATC-kod: QV03AB90
Typ av medicin: Veterinära preparat
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2010-04-09
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad