Scalibor

Kommentarer och information om Scalibor.

Tillståndsinnehavare: Omnidea AB
ATC-kod: QP53AC11
Aktiv substans: deltamethrin
Typ av medicin: Veterinära preparat
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2006-04-12
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad