Salures-k

Kommentarer och information om Salures-k.

Tillståndsinnehavare: Pfizer AB
ATC-kod: C03AB01
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Avregistrerad 2007-09-30
Godkannandedatum: 1966-09-14
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad