Ruvax vet.

Kommentarer och information om Ruvax vet..

Tillståndsinnehavare: Merial S.A.S.
ATC-kod: QI09AB03
Typ av medicin: Veterinära preparat
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1996-06-14
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad