Rosuvastatin STADA

Rosuvastatin STADA. HMG CoA reduktas-hämmare, Medel som påverkar serumlipidnivåerna .

Kommentarer och information om Rosuvastatin STADA.

Tillståndsinnehavare: STADA Arzneimittel AG
ATC-kod: C10AA07
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: