Rosuvastatin Orion

Rosuvastatin Orion. HMG CoA reduktas-hämmare, Medel som påverkar serumlipidnivåerna .

Kommentarer och information om Rosuvastatin Orion.

Tillståndsinnehavare: Orion Pharma AB
ATC-kod: C10AA07
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: