Rosuvastatin Mylan

Rosuvastatin Mylan. HMG CoA reduktas-hämmare, Medel som påverkar serumlipidnivåerna .

Kommentarer och information om Rosuvastatin Mylan.

Tillståndsinnehavare: Mylan AB
ATC-kod: C10AA07
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: