Rosuvastatin Accord

Rosuvastatin Accord. HMG CoA reduktas-hämmare, Medel som påverkar serumlipidnivåerna .

Kommentarer och information om Rosuvastatin Accord.

Tillståndsinnehavare: Accord Healthcare B.V.
ATC-kod: C10AA07
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: