Roglenid

Kommentarer och information om Roglenid.

Tillståndsinnehavare: Specifar SA
ATC-kod: A10BX02
Aktiv substans: repaglinide
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2010-11-19
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad