Rexulti

Rexulti. Övriga neuroleptika, Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel.

Kommentarer och information om Rexulti.

ATC-kod: N05AX16
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: