Revolade

Kommentarer och information om Revolade.

Tillståndsinnehavare: GlaxoSmithKline Trading Service Ltd
ATC-kod: B02BX05
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2010-03-11
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad