Revalenk

Revalenk. Övriga icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel, Antiinflammatoriska och antireumatiska medel.

Kommentarer och information om Revalenk.

ATC-kod: M01AX05
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: