Relistor

Kommentarer och information om Relistor.

Tillståndsinnehavare: Wyeth Europa Limited
ATC-kod: A06AH01
Aktiv substans: methylnaltrexone bromide
Ombud: Wyeth AB
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2008-07-02
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad