Ranitidine

Ranitidine. Histamin-2-receptorantagonister, Medel vid syrarelaterade symtom.

Kommentarer och information om Ranitidine.

ATC-kod: A02BA02
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: