Ranitidin Medartuum

Kommentarer och information om Ranitidin Medartuum.

Tillståndsinnehavare: Clonmel Healthcare Ltd
ATC-kod: A02BA02
Ombud: Medartuum AB
Status: Avregistrerad 2006-05-31
Godkannandedatum: 1999-08-27
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad