Ranitidin D&G

Ramitab gick tidigare under namnet Ranitidin D&G men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 2006-07-16. Tillståndsinnehavare var företaget Medis ehf.. ACE-hämmare, Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet.

Kommentarer och information om Ranitidin D&G.

Tillståndsinnehavare: Medis ehf.
ATC-kod: C09AA05
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: