Ranitidin D&G

Zelys vet gick tidigare under namnet Ranitidin D&G men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 2006-07-16. Tillståndsinnehavare var företaget Ceva Santé Animale. Hjärtstimulerande medel exkl hjärtglykosider, .

Kommentarer och information om Ranitidin D&G.

Tillståndsinnehavare: Ceva Santé Animale
ATC-kod: QC01CE90
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: